LIÊN HỆ

Liên hệ với Hoàng Quỳnh

Chào bạn!

Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Gửi bạn thông tin liên hệ của tôi

Tel: 0905.756.439

Email: quynhxd83@gmail.com

Web: hoangquynh.net

Hoặc bạn có thể liên lạc thông tin với mình tại văn phòng làm việc:

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng NETACONS

Địa chỉ: Số 4 đường 58, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM

Hotline: 0905 756 439

Website  :  http://netacons.com
Email      :  netacons@gmail.com
Thông tin tài khoản

Công Ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng NETACONS

Tài khoản số: 2 1 9 2 1 9 2 1 8
Tại Ngân Hàng ACB, PGD Bình Trưng.